Posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w dniu 23.04.2024 r. o godz. 18:00 PDF Drukuj Email

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Grzegorza Bogdana z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka RN do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanego członka RN do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz.
 5. Przyznanie premii za miesiąc marzec 2024 r. dla Zarządu Spółdzielni.
 6. Wnioski Zarządu pkt 6-9

 7. Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia centralnego ogrzewania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w zasobach SML-W „Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w zasobach SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie w budynku przy ulicy Cichej 2 w Małkini.
 11. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” Marta Kolator

 
Free joomla templates designed by Lonex.