SMLW NASZ DOM
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 

Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej informuje wszystkich Członków ,że planuje Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2023r. o godz. 900 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 36.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06.2022 r. i 15.04.2023 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały  w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za     2022 rok i podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
  • b) rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami wynikającej z rachunku zysków i strat za 2022 rok,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za okres sprawozdawczy 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 11. Wybory przedstawiciela SML-W „ Nasz Dom” na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości 7-8.12.2023 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej z wyborów delegata na VII Kongres Spółdzielczości-podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.
 15. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał na stronie Spółdzielni www.smnaszdom.pl w zakładce e-bok oraz z biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od 7:00 do 15:00 w dni robocze.

 

Zarząd  SML-W „Nasz Dom”

 
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 06.06.2023 r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w związku z wnioskiem Zarządu w dniu 06.06.2023 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:


Porządek dzienny posiedzenia

Więcej…
 
PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Armii Krajowej4.

ZAD II Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Okrzei5.

ZAD III Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych w budynkach Kościuszki 42 i Kościuszki 42E.

ZAD IV Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynkach 3 Maja70 oraz 11 Listopada1.

ZAD V Wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Lipowa6.

ZAD VI Zakup i dostawa zaworów termostatycznych do c.w.u. w budynkach Widnichowska20a i Okrzei1

Oferty prosimy składać w terminie do 13.06.2023r do godziny 10ºº

 

Więcej…
 
ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA RN PDF Drukuj Email

 

W związku z prośbą Pań członków Rady Nadzorczej o przeniesienie planowanego posiedzenia RN w dniu 26.05.2023 r. ( Dzień Matki) prezydium  RN postanawia przenieść posiedzenie na dzień 31.05.2023 r.

Przewodnicząca RN

 

.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 50

Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA

PRZTARGI I KONKURSY

INNE