SMLW NASZ DOM
PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email

Ostrów Mazowiecka, 6. 12.2017r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. OKRZEI 1.

Działając na podstawie § 3 pkt. 4 Regulaminu przetargów na roboty budowlane, usługi oraz dostawę materiałów dla wykonawstwa własnego organizowanego  przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową ,, Nasz Dom’’ w Ostrowi Mazowieckiej, informujemy,  iż  przetarg został unieważniony .

Z poważaniem

Zarząd

 
PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na zadania jak niżej :

I      Remont wraz  z  malowaniem klatek przy ul. Kościuszki48 -ilość klatek 6

II     Wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ z podejściami do mieszkań w budynku przy ulicy Kościuszki 42A – ilość klatek 3

III   Wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ z podejściami do mieszkań w budynku przy ulicy Widnichowskiej5 – ilość klatek 2

IV   Remont gzymsu z częściową naprawą dachu w budynku wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada1 w Ostrowi Mazowieckiej

V    Przełożenie polbruku na chodnikach i opasce przy budynku ZUS dotyczy budynku Duboisa1

Oferty prosimy składać w terminie do 12.12.2017r do godziny 10ºº

Więcej…
 
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dniu 21.11.2017r. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 16.11.2017r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że  w dniu 21.11.2017r.  o godz. 1700 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

Więcej…
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko- Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. Lipowa 4, 07-300 Ostrów Maz. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane polegające na :

BUDOWIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

pow. zabudowy – 706,79m2; pow. użytkowa – 4 054,58m² ; kubatura – 11 097m3 lokale mieszkalne 44 sztuki, lokale usługowe 12 sztuk, 28 miejsc postojowych i 28 pomieszczeń gospodarczych (piwnic)

Procedura  zamówienia  będzie  prowadzona  w  oparciu  o  obowiązujący  REGULAMIN  procedur    przetargowych uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Nasz Dom’’. w dniu 16.03.2012r. U. Nr 17/12 .

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internetowej www.smnaszdom.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2017r. godz. 10ºº (wtorek) w siedzibie Zamawiającego, sekretariat  ul. Lipowa 4

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10

Free joomla templates designed by Lonex.