ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 06.06.2023 r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w związku z wnioskiem Zarządu w dniu 06.06.2023 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:


Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 5/2023 z dnia 12.05.2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka RN pani Grażyny Czajńskiej oddelegowanej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Maz.
 4. Opracowanie Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.
 5. Wprowadzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej do przedłożenia WZ.
 6. Punkty Zarządu od 6 do 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu remontowego za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania planu rzeczowo - finansowego za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji biegłego rewidenta z oceny sprawozdana finansowego za 2022 r. i rekomendacji WZ zatwierdzenia sprawozdania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania WZ sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.
 13. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom”
Marta Kolator

 
Free joomla templates designed by Lonex.