ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 26.05.2023 r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 26.05.2023 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:


Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 4/2023 z dnia 12.05.2023 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zaliczki na podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty stałej za dostawę ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 7. Informacja Zarządu na temat Walnego Zgromadzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania RN za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Jerzego Pawluczuka z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Maz
 10. Oddelegowanie członka RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Maz.
 11. Punkty Zarządu od nr 11 do 12
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie stawek opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla budynku ul. Cicha 2 w Małkini.
 14. Przyznanie premii za miesiąc luty, marzec i kwiecień 2023 r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni.
 15. Sprawy różne(korespondencja członków spółdzielni).

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.


Przewodnicząca
Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom”
Marta Kolator

 
Free joomla templates designed by Lonex.