KOMUNIKAT ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PDF Drukuj Email


Od pewnego czasu wśród mieszkańców naszej Spółdzielni rozpowszechniane są fałszywe informacje o rzekomych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Spółdzielni, które jakoby są przyczyną podwyżek opłat czynszowych. Autor tych informacji wykorzystuje obecną sytuacje w kraju, próbując obciążać Zarząd Spółdzielni odpowiedzialnością za skutki wysokiej inflacji, którą obserwujemy na co dzień robiąc zakupy i opłacając rachunki za wszelkie usługi, z których Spółdzielnia dla swojego funkcjonowania musi również korzystać. Informacje takie nasiliły się zwłaszcza przed Walnym Zgromadzeniem, na którym wybierany ma być nowy skład Rady Nadzorczej.


Dementując rozpowszechniane oszczerstwa wyjaśniamy, że Spółdzielnia funkcjonuje prawidłowo a jej sytuacja finansowa jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń dla mieszkańców. Wszystkie podwyżki opłat wprowadzone od stycznia bieżącego roku były niezależne od Spółdzielni i wynikały z przeliczenia nowych cen ciepła ustalonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz podatków naliczanych przez Urząd Miasta. Podobne przeliczenia dokonane zostały we wszystkich spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych w naszym mieście jak zresztą w całym kraju. Naliczenie mniejszych zaliczek za c.o. i c.w. w zobowiązaniach czynszowych, skutkowało by wysokimi dopłatami po zamknięciu roku i rozliczeniu rzeczywistych kosztów pobranego ciepła, co nie byłoby korzystne dla mieszkańców.

Nowa opłata eksploatacyjna obowiązująca od kwietnia wzrosła o 50 gr/m2gdyż opłata ta nie była podnoszona od 3 lat pomimo inflacji, a z tych opłat pokrywane są przecież wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni, tj. wynagrodzenia konserwatorów, gospodarzy, sprzątaczek, pracowników biurowych, Zarządu i Rady Nadzorczej, zakup materiałów do utrzymania i konserwacji, kosztów oświetlenia i utrzymania placów zabaw oraz terenów wokół bloków, ubezpieczenia mienia Spółdzielni, zakupu usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne itp. Należy tu zwrócić uwagę, że opłaty eksploatacyjne w naszej Spółdzielni są jednymi z najniższych jeśli nie najniższymi w Mieście.


Nieprawdą jest, że Rada Nadzorcza przyznała Zarządowi niewymiernie wysokie podwyżki i nagrody, które przełożyły się na czynsze płacone przez mieszkańców. Zarządowi podobnie jak wszystkim pracownikom Spółdzielni zostały zwaloryzowane wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu najniższej płacy. Podobnej waloryzacji dokonały również inne zakłady pracy a nawet ZUS w stosunku do emerytów. Jeśli chodzi o roczne nagrody, które otrzymują wszyscy pracownicy Spółdzielni, jak również członkowie Zarządu, wynikają one z regulaminu wynagradzania i nie przekraczają 50% jednomiesięcznego wynagrodzenia podstawowego a nagroda wypłacana jest z oszczędności na funduszu płac wypracowanych przez pracowników w trakcie roku, m.in. poprzez wzajemne zastępowanie się w przypadku zwolnień lekarskich.


Autor rozpowszechnianych paszkwili, pod pretekstem działania w interesie spółdzielców, neguje wszystkie decyzje Zarządu, próbując zdyskredytować Zarząd Spółdzielni i tych członków Rady Nadzorczej, którzy starali się współpracować a nie przeszkadzać Zarządowi w kierowaniu Spółdzielnią. Oskarża ich o nie przestrzeganie przepisów prawa i kumoterstwo a nawet powiązania rodzinne, nie mając żadnych podstaw do takich oskarżeń. Rzeczywistym celem tego fałszywego „dobroczyńcy" jest doprowadzenie do chaosu i przejęcie kontroli nad funkcjonowaniem Spółdzielni poprzez wprowadzenie do Rady


Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni osób z jego kręgu, którzy reprezentować będą interesy określonej grupy a nie wszystkich członków Spółdzielni.
Łatwo jest zniszczyć to, co od lat dobrze funkcjonuje i doprowadzić Spółdzielnię do upadłości, lecz trudniej będzie potem to odbudować. Na każdej rewolucji najgorzej wychodzą zwykli ludzie.
Dlatego zwracamy się do wszystkich członków Spółdzielni o nie uleganie populistycznym hasłom, lecz obiektywną ocenę działań Zarządu oraz poszczególnych członków Rady Nadzorczej na przestrzeni minionych lat i czynne uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu 15 kwietnia b.r. Nie wybierajcie na członków Rady Nadzorczej tych, którzy składają puste obietnice, nie mając pojęcia o zasadach funkcjonowania Spółdzielni. Spółdzielnia będzie się rozwijała jeśli Rada Nadzorcza będzie pomagała a nie przeszkadzała Zarządowi w realizacji zadań i celów służących interesom wszystkich jej członków.

Zarząd Spółdzielni

 
Free joomla templates designed by Lonex.