ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 24.02.2022 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 17.02.2022 r.

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 24.02.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia


  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia  27.01.2022 r.
  3. Wprowadzenie zmian w Regulaminie wynagradzania i premiowania Zarządu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
  4. Wnioski Zarządu pkt 4-5

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego na 2022r.
  6. Informacja Zarządu w sprawie dokonania odpisu aktualizacyjnego należności.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania podwyżek dla Zarządu Spółdzielni.
  8. Przyznanie premii za miesiąc styczeń 2022r. dla Zarządu Spółdzielni.
  9. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca RN

Monika Olbryś

 
Free joomla templates designed by Lonex.