PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

Zad1. Remont ściany szczytowej budynku przy ulicy Kilińskiego2.

Zad2.Wymiana wewnętrznych poziomów ciepłej i zimnej wody w części piwnicznej  budynku  przy ulicy Warchalskiego4.

Zad3.Konserwacja instalacji domofonowej w Zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty prosimy składać w terminie do 14.09.2021r do godziny 10ºº

w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lipowej4.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51. lub 507 138 866

dokumenty do pobrania :


 
Free joomla templates designed by Lonex.