ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 23.07.2021 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 16.07.2021 r.

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 23.07.2021 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 29  czerwca 2021 r.
  3. Analiza zadłużenia członków oraz najemców na poszczególnych lokalach wobec Spółdzielni.
  4. Wnioski Zarządu 4 – 7

  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy na konserwację elewacji ścian z remontem balkonów w budynku przy ul. Lipowej 18, z założeniem dwuetapowej realizacji zadania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego na 2021rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zaliczki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni w Ostrowi Mazowieckiej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni w Ostrowi Mazowieckiej.
  9. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

 

Przewodnicząca RN

Monika Olbryś

 
Free joomla templates designed by Lonex.