PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

Zad I. Konserwacja elewacji ścian południowej i zachodniej oraz wykonanie ocieplenia cokołów budynku przy ulicy Sportowej 25 .

Zad II. Docieplenie ścian elewacji wschodniej i południowej PKO  wraz z robotami towarzyszącymi przy ulicy Plac Księżnej Anny Mazowieckiej2.

Zad III. Wykonanie parkingu przy ulicy Szkolnej 13.

Zad IV. Wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ z podejściami do mieszkań w budynku przy ulicy Okrzei 5B – ilość klatek 2.

Zad V. Remont przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lipowej6

Oferty prosimy składać w terminie do 5.03.2019r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51. oraz 507 138  866

 

dokumenty do pobrania:

 
Free joomla templates designed by Lonex.