ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dniu 27,12,2018r. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 17.12.2018r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że w dniu 27.12.2018r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu pkt. 2 -7

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zajmowanych przez osoby będące członkami Spółdzielni i nie będące członkami Spółdzielni.
 5. Informacja Zarządu o dokonaniu odpisu aktualizującego należności.
 6. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia za trzy kwartały 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania i premiowania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego „Regulaminu wynagradzania i premiowania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej”.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.10.2018 r.
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 51/2018 z dnia 29.10.2018 r. o przyznaniu premii regulaminowej za miesiąc wrzesień dla Prezesa Zarządu SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii regulaminowej za miesiąc wrzesień dla Prezesa Zarządu SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 13. Informacja w sprawie przedłużenia umowy o pracę dla Zastępcy Prezesa Zarządu SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii regulaminowej za miesiąc listopad 2018 r. dla Prezesa Zarządu SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii regulaminowej za miesiąc listopad 2018 r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 17. Różne sprawy.

 

Przewodnicząca  RN

Monika Olbryś- Zegarowska

Otrzymują:  Członkowie RN

 1. Monika Olbryś-Zegarowska
 2. Krzysztof Ziemak
 3. Wojciech Kolator
 4. Zuzanna Kędzierska
 5. Martyna Łuczkowska
 6. Agnieszka Kaczmarek
 7. Janina Piędziak
 8. Wioletta Milewska
 9. Jadwiga Wagner
 10. Joanna Wardaszka
 11. Jerzy Rzepczyński
 12. Zarząd Spółdzielni
 
Free joomla templates designed by Lonex.