PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej, kod 07-300 Ostrów Maz. ul. Lipowa 4; tel. (0-29) 746-20-00, fax (029) 746 20 00

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZADANIE 1

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno - budowlanym.

ZADANIE 2

Pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

ZADANIE 3

Pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych.

przy realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z garażem podziemnym i infrastruktura techniczną w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Okrzei 10 ’’ pow. zabudowy – 706,79m2; pow. użytkowej – 4 065,80m²; kubaturze – 11 097m3

 

Każde zadanie jest traktowane jako odrębne zamówienie.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internetowej www.smnaszdom.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2018r. godz. 1000 (wtorek)

w siedzibie Zamawiającego, sekretariat  ul. Lipowa 4.

 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do

siedziby Zamawiającego w dniu 24.07.2018r, o godzinie 1030

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest :

Pani Magdalena Przywoźna w godz. od 8.oo do 15.oo tel. (0-29) 746-20-00 wew. 51

email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu

lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez

podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania :

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK