PDF Drukuj Email

HISTORIA SPÓŁDZIELNI


Na początku lat sześćdziesiątych zdecydowano się rozwijać w Ostrowi Mazowieckiej budownictwo spółdzielcze. Nasza Spółdzielnia powstała jako pierwsza w mieście. Myśl powołania jej do życia zrodziła się wśród społeczności ostrowskiej w roku 1960. Ówczesne potrzeby mieszkaniowe były tak duże, iż władze miejskie nie były wstanie sprostać ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na mieszkania.

Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 17 lutego 1960 roku. Na pierwszej liście ujętej w protokole Nr 1 figuruje 11 członków założycieli. Na zebraniu tym dokonano wyboru władz statutowych, uchwalono statut oraz określono plan działalności Spółdzielni. W czerwcu tego roku Spółdzielnia nabyła osobowość prawną i została wpisana do rejestru Spółdzielni w Sądzie Powiatowym w Warszawie pod numerem Rs I Nr XLVIII - 5848. Spółdzielnia została powołana na czas nieograniczony, w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoich członków oraz organizowania współżycia mieszkańców domów spółdzielczych w zakresie zaspokajania ich potrzeb bytowych i kulturalnych. Wówczas otrzymała nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Ostrowi Maz.

W roku 1972 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zwrócił się z wnioskiem do Sądu Powiatowego w Ostrołęce o zmianę nazwy Spółdzielni z dotychczasowej - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej. Zmiany dokonano dnia 25 lipca 1972 roku – taka nazwa obowiązuje do chwili obecnej.

Siedzibą Spółdzielni jest Ostrów Mazowiecka, a terenem działalności miasto Ostrów Maz. i gmina Małkinia Górna. Nasze miasto liczy około 25 000 mieszkańców i zajmuje obszar 22 km2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Nasz Dom” jest jedną z trzech spółdzielni mieszkaniowych działających w Naszym mieście. Jest ona największą Spółdzielnią w Ostrowi Mazowieckiej i nadmienić należy w tym miejscu, iż swoje losy związała ze Spółdzielnią prawie 1/3 liczby mieszkańców Naszego miasta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa swoją pierwszą nieruchomość (budynek przy ul. Partyzantów 4) odkupiła od Urzędu Miasta w roku 1960. Budynek składa się z 12 mieszkań o łącznej powierzchni 517,44 m2. Rozpoczynając swoją historię od jednego budynku przy ul. Partyzantów 4 w Ostrowi Maz., Spółdzielnia od tego czasu na potrzeby swoich członków prowadziła intensywną działalność inwestycyjną budując co roku od 1-go do 3-ech budynków. Zaczęły powstawać nowe osiedla w centrum i na ówczesnych peryferiach miasta. Najwięcej inwestycji powstało w latach 70-tych, wówczas panowały najkorzystniejsze warunki finansowania inwestycji. Ostatnią inwestycją jaką podjęła SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi przy ul. 3-go Maja 40, który został oddany do użytku w styczniu 2001 roku. Od tego czasu nastąpiła przerwa w realizowaniu inwestycji przez Spółdzielnię.

Aktualnie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej zrzesza 2748 członków mieszkających, posiada 72 budynki mieszkalne z lokalami usługowymi (w tym jeden budynek z lokalami mieszkalnymi znajduje się w miejscowości Małkinia Górna) i 1 budynek socjalny oraz 93 garaże. SMLW „Nasz Dom” posiada łącznie 2 234 mieszkań o powierzchni 107 789,60 m2 w tym na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 1793 o powierzchni 85 647,90 m2 i na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 436 o powierzchni 22 141,70 m2. Spółdzielnia posiada także 114 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 8 880,60 m2 oraz grunty o powierzchni 26 ha, w tym z tytułem własności 5 ha, a 21 ha w wieczystym użytkowaniu.

Podstawowym zadaniem SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej jest obecnie administrowanie i eksploatacja zasobów mieszkaniowych, troska o ich właściwy stan techniczny i estetyczny, o poprawę komfortu zamieszkiwania. Temu służą remonty i modernizacje zasobów, a także bieżąca konserwacja. Spółdzielnia zajmuje się także realizacją w myśl Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych uregulowaniem stanu prawnego posiadanych gruntów oraz przygotowaniem niezbędnych podziałów nieruchomości w celu ustanawiania odrębnej własności lokali. Obecnie Spółdzielnia dysponuje fachową kadrą zawodową wśród swoich pracowników, która w miarę swoich możliwości podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe stosownie do nowych przepisów jak i standardów Unii Europejskiej. Wprowadza także nowoczesne sposoby zarządzania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni jak i również właściwe zarządzanie jej zasobami, zarówno finansowymi i jak i mieszkaniowymi.

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA

PRZTARGI I KONKURSY

INNE