PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza  przetarg ograniczony na zadanie :

I. Wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowej zewnętrznej (witryny wystawowej)  w budynku mieszkalno - usługowym przy ulicy Księżnej Anny Mazowieckiej 6. lok. nr 2

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12.09.2017r do godz.1000

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 2974 620 00 wew.  51  lub 784 970 986

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 
Free joomla templates designed by Lonex.