PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej;

VI Wykonanie kosztorysów inwestorskich na malowanie elewacji  z remontem balkonów oraz wykonaniem ocieplenia cokołów budynków przy ulicy:

Kościuszki 42B

Kościuszki 42D

Widnichowska7

Lipowa12

VII Wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont klatek schodowych tj. malowanie ścian oraz ułożenie płytek na schodach przy ulicy Kościuszki 42A

Oferty prosimy składać w terminie do 31.01.2017r do godziny 1000

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

 

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29 74 620 00 wew. 51

 

dokumenty do pobrania:

 
Free joomla templates designed by Lonex.