SMLW NASZ DOM
PRZETARG NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej samodzielnego budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy

ul. Okrzei 10 wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Ofertę prosimy składać w terminie do 28.03.2017r. do godziny 12ºº

Więcej…
 
PRZETARG NA MONTAŻ WODOMIERZY PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej, zaprasza do złożenia ofert w przetargu ograniczonym na wykonanie poniższego zadania:

Montaż 387 szt. wodomierzy wraz z zaworami zwrotnymi

1)      typu JS 1,6 DN 15 SMART + z modułem radiowym WMBUS 16-2 produkcji APATOR POWOGAZ

lub  2)      typu I-FLUX 1,6 DN 15 z modułem radiowym produkcji METRONA POLSKA

lub  3)      typu Franco Inox 1,6 DN 15 z modułem radiowym produkcji FILA

w lokalach mieszkalnych i usługowych bloku przy ul. Batorego 11, ul. Kościuszki 46, ul. Widnichowskiej 9, ul. Lipowej 14, ul. Sportowej 25 i ul. Szkolnej 13 oraz dostarczenie oprogramowania wraz z modułem komunikacyjnym do dokonywania samodzielnych odczytów.

Oferty w zamkniętej kopercie, należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 14.09.2017r. do godz. 10.00

 

Więcej…
 
PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na zadania jak niżej :

I      Remont wraz  z  malowaniem klatek przy ul. Kościuszki48 -ilość klatek 6

II     Remont wraz  z malowaniem klatek przy ul. Kościuszki42A-ilość klatek 3

III  Remont  wraz  z malowaniem klatek przy ul.Widnichowskiej5-ilość klatek2

IV   Remont gzymsu z częściową naprawą dachu w budynku wielorodzinnym przy ulicy 11 Listopada1 w Ostrowi Mazowieckiej

V    Wymiana asfaltu na kostkę brukową przy budynku Kościuszki38E

 

Oferty prosimy składać w terminie do 26.09.2017r do godziny 10ºº

Więcej…
 
PRZETARG NA LOKAL MIESZKALNY PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ul. Lipowa 4,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie  i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Ostrowi Maz. w budynku przy ul. 3 Maja 40 nr 14 o pow. użytk. 53,30 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) na III piętrze  w budynku cztero- piętrowym.

Cena wywoławcza : 170. 400 zł wg wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni

PKO BP S.A. O/Ostrów Maz. nr rach. 98 1020 3802 0000 1802 0007 9251

lub Bank Spółdz. Ostrów Maz. nr rach. 91 8923 0008 0000 1456 2000 0009

wadium w wysokości 17 040,00 zł i przedłożenie Komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2017 r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni ul. Lipowa 4 .

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia21222324następnaostatnia»

Strona 21 z 24

Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

PRZTARGI I KONKURSY

INNE