ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 30.08.2022 r. Drukuj

Ostrów Mazowiecka, dnia 22.08.2022 r.

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 30.08.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

 


Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 8/2022 z dnia 28.07.2022 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.08.2022 r.
 4. Analiza wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2022 r.
 5. Analiza rozliczenia zużycia wody za I półrocze 2022 r.
 6. Wnioski Zarządu pkt. 6-8
 7. Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2022 r. i wyboru biegłego rewidenta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na 2022 r..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do planu remontowego SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na 2022 r..
 10. Przyznanie premii za miesiąc lipiec 2022 r. dla Zarządu Spółdzielni.
 11. Omówienie korespondencji od mieszkańców kierowanej do Rady Nadzorczej.
 12. Sprawy różne.