Informacja Drukuj

Zgodnie z „REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ,,Nasz Dom’’ w Ostrowi Mazowieckiej”, odczyty wodomierzy dokonywane są dwa razy w roku w terminach: 30.06. i 31.12.