PRZETARG NA ZADANIA Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej:

1    Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem  dokumentacji technicznej budynku:

ul. Widnichowska 5A

2    Malowanie klatek budynku:

ul. Kościuszki 48, ul. Kościuszki 38B

3    Ułożenie terakoty budynku:

ul. Kościuszki 42

4    Renowacja elewacji budynku:

ul. 3 Maja 5, ul. 3 Maja 9, ul. Kilińskiego 1, Pl. Ks. Sobotki 4

5    Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym firmy APATOR POWOGAZ w budynkach:

Pl. Ks. A. Mazowieckiej 6, ul. Kilińskiego 3, ul. 3 Maja 7, ul. Kilińskiego 2, ul. 3 Maja 40

 

Oferty prosimy składać w terminie do 19.04.2016r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

dokumenty do pobrania :