PRZETARG NA WYBÓR FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ul. Lipowa 4, ogłasza przetarg na wybór firmy ubezpieczeniowej, w celu ubezpieczenia majątku Spółdzielni na 2017 rok.

Ze specyfikacją dotyczącą istotnych warunków ubezpieczenia, można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni – www.smnaszdom.pl i w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 12.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni w dniu 24.11.2016r. o godzinie 1100.

 

Prosimy zainteresowane firmy o składanie ofert w zamkniętych kopertach do dnia 23.11.2016r.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lipowej 4, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu (29) 74 620-00/-08/-09 wew. 62.

 

dokumenty do pobrania:

 

 

 

.