PRZETARG NA WYBÓR FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ Drukuj

( dodano informacje dodatkowe )


_     Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ,,Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ul. Lipowa 4 ogłasza przetarg na wybór firmy ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia majątku Spółdzielni na  2014 rok.

Ze specyfikacją  dotyczącą istotnych warunków ubezpieczenia można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni - www.smnaszdom.pl i w siedzibie Spółdzielni  pokój nr 12.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni w  dniu 28.11.2013 r. o godzinie 1100.

Prosimy zainteresowane firmy o składanie ofert w zamkniętych kopertach do dnia 26.11.2013r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Lipowej 4, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu (29) 74 620-00/-08/-09/ wew. 62.

 

Dokumenty do pobrania :

 

 

 

 

 

.