PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej:

I. Przełożenie chodników i ułożenie kostki brukowej na placu parkingowym przy budynku:

- Szkolna 13

II. Ułożenie kostki brukowej na placu parkingowym:

- Lipowa 4

III. Ułożenie terakoty w budynku:

- Kościuszki 42

 

Oferty prosimy składać w terminie do 27.09.2016r. do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. (0 – 29) 74 620 00 wew.  50.

 

dokumenty do pobrania :


 
Free joomla templates designed by Lonex.