PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

  1. I. Przebudowa przykanalików przy ul. Lipowej 6
  2. II. Przebudowa przykanalików przy ul. Lipowej 10
  3. III. Przebudowa przykanalików przy ul. Lipowej 12
  4. IV. Przebudowa przykanalików przy ul. Lipowej 14

 

Oferty prosimy składać w terminie do 06.09.2016r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. (0 – 29) 74 620 00

 

Dokumenty do pobrania :

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.