PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

1    Ułożenie kostki brukowej na placu parkingowym :

ul. Lipowa 4

2    Naprawa zapadniętych chodników :

ul. Duboisa 1

3    Remont klatek schodowych:

ul. Kościuszki 48             ul. Kościuszki 38B

4     Ułożenie terrakoty budynku :

ul. Kościuszki 42

 

Oferty prosimy składać w terminie do 23.08.2016r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

Pliki do pobrania

 

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.