PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

1     Konserwacja klatek schodowych w budynkach :

ul. Kościuszki 48,  ul. Kościuszki 38B

2     Ułożenie terrakoty budynku :

ul. Kościuszki 42

3     Ułożenie terakoty na korytarzach i płytek systemowych ( PARADYŻ ) na  biegach schodowych budynku :

ul. Kościuszki 38A

 

Oferty prosimy składać w terminie do 15.03.2016r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

Dokumenty do pobrania

 
Free joomla templates designed by Lonex.