PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na zadania jak niżej :

1    Konserwacja elewacji budynku :

ul. Widnichowska 19,  ul. Widnichowska 23,  ul. Lipowa 6,  ul. Widnichowska 20

2    Konserwacja balkonów budynku :

ul. Kościuszki 50, ul. Widnichowska 17

3    Docieplenie stropodachów budynków :

ul. Okrzei 5A             ul. Okrzei 5B

ul. Okrzei 5                ul. Batorego 11

ul. Batorego 17          ul. Kościuszki 42A

4     Ułożenie terrakoty budynku :

ul. Kościuszki 42

5     Ułożenie terakoty na korytarzach i płytek systemowych ( CERRAD ) na biegach schodowych budynku :

ul. Kosciuszki 38A

6     Konserwacja instalacji elektrycznej budynku wraz z wykonaniem  dokumentacji technicznej :

ul. Kościuszki 38B

7     Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach :

ul. Duboisa 1           ul. Ks. Sobotki

ul. 3-go Maja 9        ul. Kilińskiego 1

8     Dostawa osłon ( szafek ) szachtów technicznych w budynkach :

ul. Kościuszki 38B    ul. Widnichowska 5A

 

Oferty prosimy składać w terminie do 23.02.2016r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

Dokumenty do porania :

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.