PDF Drukuj Email

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

wybranej w dniu 30 czerwca 2018r.


Prezydium Rady Nadzorczej

1. Monika Olbryś-Zegarowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Krzysztof Ziemak – Z-ca Przew. Rady Nadzorczej

3. Wojciech Kolator – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna
1. Janina Piędziak - Przewodnicząca Komisji
2. Zuzanna Kędzierska
- Zastępca Przew. Komisji
3. Agnieszka Kaczmarek
- Członek Komisji
4. Jadwiga Wagner - Członek Komisji
5. Wojciech Kolator - Członek Komisji
Komisja Techniczna
1. Joanna Wardaszka - Przewodnicząca Komisji
2. Jerzy Rzepczyński - Zastępca Przew. Komisji
3. Wioletta Milewska
- Członek Komisji
4. Krzysztof Ziemak - Członek Komisji
5. Martyna Łuczkowska
- Członek Komisji
 

 
Free joomla templates designed by Lonex.

PRZTARGI I KONKURSY

INNE