PDF Drukuj Email

SKŁAD RADY NADZORCZEJ1. Kolator Marta               -  Przewodnicząca

2. Kaczmarek Agnieszka    -  Z-ca Przewodniczącego

3. Czajńska Grażyna         -  Sekretarz


4. Baranowska Marlena

5.Wilczewski Henryk

6.Michalik Krzysztof

7.Morawska Maria

8.Dylewski Stanisław

9.Reluga Hanna


 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej:

1.    Przewodnicząca KR RN - Pani Marlena Baranowska

2.    Z-ca Przewodniczącej KR RN - Pani Hanna Reluga

3.    Członek KR RN - Pani Agnieszka Kaczmarek

4.    Członek KR RN - Pani Marta Kolator

5.    Członek KR RN —'Pani Grażyna Czajńska 

Skład osobowy Komisji Technicznej Rady Nadzorczej:

1.    Przewodniczący KT RN - Pan Stanisław Dylewski

2.    Z-ca Przewodniczącego KT RN - Pan Krzysztof Michalik

3.    Sekretarz KT RN - Pani Maria Morawska

4.    Członek KT RN - Pan Henryk Wilczewski

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

PRZTARGI I KONKURSY

INNE