PDF Drukuj Email

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

wybranej w dniu 30 czerwca 2018r.


Prezydium Rady Nadzorczej

1. Monika Olbryś – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Krzysztof Ziemak – Z-ca Przew. Rady Nadzorczej

3. Zuzanna Kędzierska - Sekretarz Rady Nadzorczej


Komisja Rewizyjna
1. Agnieszka Kaczmarek - Przewodnicząca Komisji
2. Zuzanna Kędzierska
- Zastępca Przew. Komisji
3. Janina Piędziak - Członek Komisji
4. Jadwiga Wagner - Członek Komisji
5. Wojciech Kolator - Członek Komisji


Komisja Techniczna
1. Joanna Wardaszka - Przewodnicząca Komisji
2. Jerzy Rzepczyński - Zastępca Przew. Komisji
3. Wioletta Milewska
- Członek Komisji
4. Krzysztof Ziemak - Członek Komisji
5. Martyna Łuczkowska
- Członek Komisji
 

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

PRZTARGI I KONKURSY

INNE