PRZETARG NA KONSERWACJĘ DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa  „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na :

prowadzenie konserwacji dźwigu towarowo – osobowego o napędzie hydraulicznym zainstalowanym w obiekcie przy ul. 3 Maja 40 w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowy zakres prac został zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobrać ze strony Zamawiającego www.smnaszdom.pl

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Lipowa 4 w terminie do dnia 8.04.2014r do godz.:10.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje są w biurze Spółdzielni pokój nr 13 lub pod nr tel.(29) 746-20-08 wew.50.

dokumenty :

 
Free joomla templates designed by Lonex.