PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty:

  1. Sprawdzenie drożności i szczelności kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach mieszkalnych i usługowych.
  2. Sprawdzenie szczelności i prawidłowości podłączenia instalacji gazowej od butli do kuchenki w pomieszczeniach mieszkalnych.
  3. Wykonanie jednorocznych kontroli okresowych stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych.

Oferty prosimy składać w terminie do 21.11.2023r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela dział techniczny tel. 29  746-20-00

Dokumenty do pobrania:

.

 
Free joomla templates designed by Lonex.