PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Ocieplenie pasa rynnowego wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku przy ulicy 3 Maja 7.

ZAD II Remont ściany szczytowej i tarasu budynku przy ulicy Plac Księżnej Anny Mazowieckiej 6.

ZAD III Wykonanie przykanalików wraz z podejściami do pionów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Widnichowska 24.

ZADIV Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Lipowa 6.

ZAD V Wymiana pionów  WLZ na klatkach  schodowych z podejściami do mieszkań w bloku przy ulicy Batorego 11 w  Ostrowi  Mazowieckiej.

ZADVI Dostawa i montaż lamp parkowych oświetleniowych zewnętrznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.

ZADVII Montaż ciepłomierzy dla rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w węzłach zbiorowych budynków:

  • Kościuszki38c i Kościuszki38b,
  • Kościuszki 42 i Kościuszki 42e,
  • 3Maja7 i Kilińskiego3,
  • 3Maja5, 3 Maja9 i Kilińskiego1
  • Lipowa18 i Lipowa16,
  • Lipowa12 i Lipowa10
  • Sportowa23 i Sportowa25,

Oferty prosimy składać w terminie do 30.10.2023r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51 oraz 507 138 866.

dokumenty do pobrania :


 
Free joomla templates designed by Lonex.