PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Warchalskiego4.

ZAD II Ocieplenie pasa rynnowego wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku przy ulicy 3 Maja7.

ZAD III Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 38D.

ZAD IV Wykonanie przykanalików wraz z podejściami do pionów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Widnichowska24

ZAD V Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Lipowa6

ZAD VI Opracowanie dokumentacji projektowej na ocieplenie budynków Warchalskiego4 i Kościuszki 38D wraz z przygotowaniem  grafiki i kolorystyki.

ZAD VII Dostawa i montaż lamp parkowych oświetleniowych zewnętrznych    w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty prosimy składać w terminie do 26.09.2023r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51  oraz 507 138 866.

 

dokumenty do pobrania:

 

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.