ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ NASZ DOM”  w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane n/w:

  • I. Wymiana instalacji sanitarnej : ul. Widnichowska 5
  • II. Wykonanie zadaszeń nad wejściami do klatek : ul. Ks. Anny Mazowieckiej 6

 

 

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienie wraz z przedmiarami robót i wzorem umowy.

Oferty prosimy składać w terminach jak niżej :

  • Na zadanie nr  I do dnia 12.11.2013r do godziny 10ºº
  • Na zadanie nr II do dnia 06.11.2013r do godziny 10°°

Informacji udziela Sekcja Techniczna tel. 29 7462000 wew. 51

Dokumenty do pobrania:

 
Free joomla templates designed by Lonex.