PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Armii Krajowej4.

ZAD II Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Okrzei5.

ZAD III Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych w budynkach Kościuszki 42 i Kościuszki 42E.

ZAD IV Wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynkach 3 Maja70 oraz 11 Listopada1.

ZAD V Wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Lipowa6.

ZAD VI Zakup i dostawa zaworów termostatycznych do c.w.u. w budynkach Widnichowska20a i Okrzei1

Oferty prosimy składać w terminie do 13.06.2023r do godziny 10ºº

 

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51 oraz 507 138 866.

dokumenty do pobrania:

.


 
Free joomla templates designed by Lonex.