ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 12.05.2023 r. PDF Drukuj Email

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 12.05.2023 r. o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 3/2023 z dnia 19.04.2023 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom.”
 4. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” do wglądu we wszystkie dokumenty potrzebne do wykonywania swoich obowiązków i prowadzenia ewentualnych kontroli.
 5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Plany Pracy Rady Nadzorczej i Komisji statutowych.
 6. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni w okresie od lutego br. oraz o niezbędnych do podjęcia krokach/uchwałach przez nowo wybraną RN niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Spółdzielni.
 7. Informacja Zarządu na temat kosztów Walnego Zgromadzenia (w tym koszt wynajęcia Sali, przygotowania materiałów i pracy pracowników).
 8. Informacja na temat nowo zawartej umowy o pracę z Prezesem Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej(kalkulacja opłaty eksploatacyjnej przy podwyższeniu eksploatacji o 20 i 25 gr).
 10. Analiza wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 11. Analiza wysokości zaliczki na podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w zasobach Spółdzielni SML-W „Nasz Dom” położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

 13. Punkty Zarządu od 14 do 17
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego SML-W „Nasz Dom” na 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy dla budynku Okrzei 5A.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy dla budynku Kościuszki 19.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy dla budynku Kościuszki 21.
 18. Przyznanie premii za miesiąc luty 2023 r. dla Zarządu Spółdzielni.
 19. Przyznanie premii za miesiąc marzec 2023 r. dla Zarządu Spółdzielni.
 20. Przyznanie premii za miesiąc kwiecień 2023 r. dla Zarządu Spółdzielni.
 21. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

PrzewodniczącaRady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom”

Marta Kolator


 
Free joomla templates designed by Lonex.