PRZETARG NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg na wykonanie :

I. Termomodernizacja elewacji wraz z malowaniem budynku przy ul. Kilińskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Oferty prosimy składać w terminie do 13.09.2013r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.            

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel.(0 – 29) 74 620 00 wew.  51.

 

Dokumenty do pobrania :

 

 

 

.

 
Free joomla templates designed by Lonex.