ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 27.09.2022 r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 27.09.2022 r. o  godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia


 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 9/2022 z dnia 30.08.2022 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków z posiedzenia Komisji Technicznej z dnia 20.09.2022r.
 4. Wnioski Zarządu pkt 4-7

 5. Uchylenie uchwały nr 20/2022 Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30.08.2022r. w sprawie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2022r. i wyboru biegłego rewidenta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za lata 2022 i 2023 oraz wyboru biegłego rewidenta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zawarcia umów na realizację prac remontowych z terminem ich zakończenia w roku 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie w budynku przy ul. Cichej 2 w Małkini
 9. Omówienie korespondencji od mieszkańców kierowanej do Rady Nadzorczej.
 10. Przyznanie premii za miesiąc sierpień 2022r. dla Zarządu Spółdzielni.
 11. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 


 
Free joomla templates designed by Lonex.