ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 30.08.2022 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Mazowiecka, dnia 22.08.2022 r.

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 30.08.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

 


Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 8/2022 z dnia 28.07.2022 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.08.2022 r.
 4. Analiza wykonania planu rzeczowo - finansowego za I półrocze 2022 r.
 5. Analiza rozliczenia zużycia wody za I półrocze 2022 r.
 6. Wnioski Zarządu pkt. 6-8
 7. Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2022 r. i wyboru biegłego rewidenta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na 2022 r..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do planu remontowego SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na 2022 r..
 10. Przyznanie premii za miesiąc lipiec 2022 r. dla Zarządu Spółdzielni.
 11. Omówienie korespondencji od mieszkańców kierowanej do Rady Nadzorczej.
 12. Sprawy różne. 
Free joomla templates designed by Lonex.