ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 28.06.2022 r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że

w dniu 28.06.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 20.05.2022 r.
  3. Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 12.06.2022r.
  4. Analiza zadłużenia użytkowników lokali i nieruchomości Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie mieszkań, lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.03.2022r.
  5. Informacja o nowej taryfie dla ciepła ustalonej przez SMLW „Zacisze” w Małkini Górnej”.
  6. Omówienie wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.2022r.

Wnioski Zarządu pkt 7 – 11

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zaliczki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla lokali mieszkalnych w zasobach SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla lokali użytkowych w zasobach SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Lipowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej..

10.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Kościuszki 44 w Ostrowi Mazowieckiej..

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego SML-W „Nasz Dom” W Ostrowi Mazowieckiej na 2022r.

12.  Przyznanie premii za miesiąc maj 2022r. dla Zarządu Spółdzielni.

13.  Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodniczący RN

Józef Marek Jastrzębski

 
Free joomla templates designed by Lonex.