PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I. Wymiana wewnętrznych poziomów ciepłej i zimnej wody z podejściami do pionów w części piwnicznej budynku przy ulicy Armii Krajowej 6.

ZAD II Przebudowa poziomów kanalizacyjnych w części piwnicznej budynku Widnichowska 15 z podejściami do studzienek zewnętrznych.

ZAD III Przebudowa poziomów kanalizacyjnych w części piwnicznej budynku Widnichowska 23 z podejściami do studzienek zewnętrznych.

ZAD IV Zakup i montaż kaset zewnętrznych cyfrowych wraz ze sprawdzeniem instalacji  i dostosowanie zakupionych przez mieszkańców unifonów w blokach: Kościuszki 38c, Kościuszki 38b, Kościuszki 38d,  Kościuszki 42c, Lipowa 16, Kościuszki 46.

ZAD V Remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Kościuszki 46

Oferty prosimy składać w terminie do 7.06.2022r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

 

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51 oraz 507 138 866.

Dokumenty do pobrania :


 
Free joomla templates designed by Lonex.