ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 26.04.2022 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 20.04.2022 r.

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 26.04.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia  29.03.2022 r.
  3. Informacja Zarządu w sprawie terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
  4. Dyskusja w sprawie sytuacji w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej
  5. Wnioski Zarządu pkt 5 – 6

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korekty planu remontowego na 2022r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wykonania planu remontowego Spółdzielni za 2021r.
  8. Przyznanie premii za miesiąc marzec 2022r. dla Zarządu Spółdzielni.
  9. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Z-ca Przewodniczącej RN

Krzysztof Ziemak

 
Free joomla templates designed by Lonex.