POSZUKIWANY KANDYDAT NA STANOWISKO Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka


 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Prowadzenie spraw dotyczących kwestii administracyjnych, eksploatacyjnych, remontowych, konserwacyjnych.
 • Współpraca przy sporządzaniu planów remontowych w zakresie utrzymania nieruchomości oraz w zakresie planowanych inwestycji i remontów, odpowiedzialność za realizację budżetów.
 • Utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane (technik lub inżynier budownictwa),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów i zagadnień dotyczących spraw techniczno-eksploatacyjnych w budownictwie mieszkaniowym
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji przetargowej, ofertowej, specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową oraz kontrola ich realizacji,
 • umiejętność rozliczania mediów, kontroli merytorycznej faktur dotyczących mediów, eksploatacji, usuwania awarii,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy w zespole
 • samodzielność, operatywność, dyspozycyjność,

Oferta (zgłoszenie) kandydata powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres i telefon kontaktowy),
 • Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty proszę kierować pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie ofertą.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w tym procesie. Prosimy o dołączenie poniższej treści zgody:

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane wskazane w CV i liście motywacyjnym (o ile został on załączony) przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ LOKATORSKO-WLASNOŚCIOWĄ ‘NASZ DOM z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Lipowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063489 w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Spółdzielnię aktualnej rekrutacji.

 

Dodatkowo, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia także przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię, również na inne stanowiska, przez okres 2 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po dniu udzielenia niniejszej zgody*.

* Zgoda jest dobrowolna.

 • Administratorem danych osobowych jest SML-W „Nasz Dom" z siedzibą w Ostrowi  Mazowieckiej, ul. Lipowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063489 dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Spółdzielnia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane mogą zostać w przyszłości podmiotom zewnętrznym jeżeli dojdzie do zawarcia z nimi umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu (przy czym obecnie taka sytuacja nie występuje).
 • Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji oraz okres 2 lat (liczonych od 1 stycznia następnego roku po dniu udzielenia zgody) w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w każdym jednak przypadku nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 • Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Free joomla templates designed by Lonex.