PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”   w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

ZAD I Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz  z ociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy  Kościuszki 50 w Ostrowi Mazowieckiej.

ZAD II Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 50 w Ostrowi Mazowieckiej.

ZAD III Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 44 w Ostrowi Mazowieckiej.

ZAD IV Remont elewacji ścian i balkonów budynku przy ulicy Kościuszki 38B oraz naprawa przecieku ściany fundamentowej w budynku Widnichowska3A w Ostrowi Mazowieckiej.

ZAD V Wymiana pionów WLZ na klatkach schodowych z podejściami do mieszkań w bloku przy ulicy Kościuszki 42C w Ostrowi  Mazowieckiej.

ZAD VI Zakup i dostawa:

- zaworów termostatycznych prostych ½” RAN-N 15 DANFOSS

- głowic termostatycznych RAW 5116(+16C) DANFOSS


Oferty prosimy składać w terminie do 8.02.2022r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51  oraz 507 138 866.

Dokumenty do pobrania:

  1. SIWZ  na przetarg w dniu 8_02_2022r.pdf
  2. Formularz ofertowy.pdf
  3. Kosciuszki 38B ze szczytem -ELEWACJA.pdf
  4. KOSCIUSZKI 50 - ELEWACJA.pdf
  5. KOSCIUSZKI 5 -DETAL.jpg
  6. KOŚCIUSZKI 44 -ELEWACJA.pdf
  7. wzor umowy na 8_02_2022r.pdf
.
 
Free joomla templates designed by Lonex.