ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 27.01.2022 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia  21 .01.2022 r.

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 27.01.2022 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia


  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia  14.12.2021 r.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia  30.12.2021 r.
  4. Wnioski Zarządu pkt.4

  5. Uchwała w sprawie ustalenia zaliczek na opłaty za wywóz nieczystości dla lokali usługowych w zasobach Spółdzielni położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
  6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji rewizyjnej, Komisji technicznej i Rady Nadzorczej na 2022 r. i podjęcie uchwał.
  7. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania i premiowania Zarządu.
  8. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

Przewodnicząca RN

Monika Olbryś

 
Free joomla templates designed by Lonex.