ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 28.10.2021 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 21.10.2021 r.

 

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia


 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia  23.09.2021 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania i premiowania Zarządu Spółdzielni.
  4. Wnioski Zarządu pkt 4 - 5.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.”
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.”
  7. Wybór sekretarza Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
  8. Przyznanie premii za miesiąc wrzesień 2021 dla Zarządu Spółdzielni.
  9. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

Z-ca Przewodniczącej RN

Krzysztof Ziemak

 
Free joomla templates designed by Lonex.