ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dn. 30.08.2021 r. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 24.08.2021 r.

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 30.08.2021 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek dzienny posiedzenia

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 23.07.2021 r.
  3. Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2021r.
  4. Informacja Zarządu w sprawie rozliczenia wody za I półrocze 2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania i premiowania Zarządu Spółdzielni.
  6. Przyznanie premii za miesiąc lipiec 2021r. dla Zarządu Spółdzielni.
  7. Przyznanie premii za miesiąc sierpień 2021r. dla Zarządu Spółdzielni.
  8. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

Z-ca Przewodniczącej RN

Krzysztof Ziemak

.

 
Free joomla templates designed by Lonex.