PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

ZAD I. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lipowej 2.

ZAD II. Remont ściany szczytowej budynku przy ulicy Kilińskiego 2.

ZAD III. Zakup i dostawa:

- zaworów termostatycznych prostych ½” RAN-N 15 DANFOSS

-  głowic termostatycznych RAW 5116(+16C) DANFOSS

ZAD IV Zakup i dostawa:

- kompaktowych ciepłomierzy MULTICAL 303 firmy KAMSTRUP

Oferty prosimy składać w terminie do 3.08.2021r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51   oraz 507 138 866.

 

dokumenty do pobrania:

.


 
Free joomla templates designed by Lonex.