PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

 

Zad I. Konserwacja elewacji z remontem balkonów oraz wykonanie ocieplenia cokołów budynku przy ul. Widnichowskiej13.

Zad II. Konserwacja elewacji z remontem balkonów oraz wykonanie ocieplenia cokołów budynku przy ulicy Widnichowskiej11.

Zad III. Konserwacja elewacji z remontem balkonów budynku przy ul. Księżnej Anny Mazowieckiej 6.

Oferty prosimy składać w terminie do 29.01.2019r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51.  oraz 507 138  866

 

dokumenty do pobrania:


 
Free joomla templates designed by Lonex.