ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dniu 07.12.2018r. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 30.11.2018r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że 
w dniu 07.12.2018r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

 

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu pkt. 2

 3. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia za trzy kwartały 2018 r .
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.10.2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 51/2018 z dnia 29.10.2018 r. o przyznaniu premii regulaminowej za miesiąc wrzesień dla Prezesa Zarządu Pana Jerzego Pawluczuka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii regulaminowej za miesiąc wrzesień dla Prezesa Zarządu Pana Jerzego Pawluczuka.
 7. Sprawy różne.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN

Monika Olbryś- Zegarowska

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Monika Olbryś-Zegarowska
 2. Krzysztof Ziemak
 3. Wojciech Kolator
 4. Zuzanna Kędzierska
 5. MartynaŁuczkowska
 6. AgnieszkaKaczmarek
 7. Janina Piędziak
 8. Wioletta Milewska
 9. Jadwiga Wagner
 10. Joanna Wardaszka
 11. Jerzy Rzepczyński
 12. Zarząd Spółdzielni
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK