PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

 

Zad1. Przełożenie kostki brukowej na zatokach parkingowych oraz drodze dojazdowej do budynku przy ulicy Lipowej18, wykonanie nowego chodnika z polbruku wzdłuż budynku przy ulicy Partyzantów4 oraz naprawa innych pojedynczych zapadlisk w chodnikach i drogach osiedlowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zad2 Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego przy budynku Warchalskiego4.

Zad3.Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego placu zabaw w obrębie budynków Widnichowska11,13 i 17.

Zad4. Remont  przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy budynku Lipowa 6.

Zad.5 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ z podejściami do mieszkań w budynku przy ulicy 3go Maja 72.

Oferty prosimy składać w terminie do 25.09.2018r do godziny 10ºº

 

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

 

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29 74 620 00 wew. 51 oraz 507 138 866

Dokumenty do pobrania:

.
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK