ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w dniu 13.07.2018r. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 09.07.2018r.

a/a.

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że 
w dniu 13.07.2018r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu (brak wniosków Zarządu)

   

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN  z dnia 28.06 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN  z dnia 06.07.2018 r.
 5. Informacja Zarządu odnośnie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej wobec uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielców w dniu 30 czerwca br. Dyskusja.
 6. Informacja Zarządu w sprawie zasiadania w Zarządzie Spółdzielni członka Zarządu oddelegowanego z RN, któremu wygasł mandat. Dyskusja.
 7. Zobowiązanie dla Zarządu Spółdzielni w sprawie przygotowania Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu.
 8. Zobowiązanie dla Zarządu Spółdzielni w sprawie przygotowania analizy finansowej podwyżek dla pań sprzątających.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zastępcy prezesa Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji zastępcy prezesa Zarządu do czasu wyboru zastępcy prezesa zarządu spółdzielni w drodze konkursu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji zastępcy prezesa Zarządu.
 12. Sprawy różne.- rozpatrzenie pisma mieszkańców bloku przy ul. Kościuszki 38B, Kościuszki 38C, Kościuszki 38D oraz Widnichowskiej 1A skierowanego do Rady Nadzorczej.

 

 

Załączniki:

1. załącznik do punktu 11.

 

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN

Monika Olbryś- Zegarowska

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Monika Olbryś-Zegarowska
 2. Krzysztof Ziemak
 3. Wojciech Kolator                                    9.  Jadwiga Wagner
 4. Zuzanna Kędzierska                               10.  Joanna Wardaszka
 5. Martyna     Łuczkowska                       11. Jerzy Rzepczyński
 6. Agnieszka     Kaczmarek                      12. Zarząd Sp-ni
 7. Janina Piędziak                                      13. Gł. Księgowa
 8. Wioletta Milewska
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK