ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN w Dniu 28.06.2018r. PDF Drukuj Email

Ostrów  Maz. dnia 21.06.2018r.

a/a

Prezydium RN SMLW „Nasz Dom” w Ostrowi Maz  uprzejmie informuje, że 
w dniu 28.06.2018r.  o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej
w  SML -W   „Nasz Dom” ul. Lipowa 4  z  następującym porządkiem obrad:

 

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wnioski Zarządu od  poz.2 do poz.3

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania kosztów budowy ( wartości początkowej) lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych w garażu podziemnym i pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. Okrzei 10.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia inwestycji „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Okrzei 10.
 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Technicznej o aktualnym stanie porządku na osiedlach mieszkaniowych.
 6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN z dnia 29.05.2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej za miesiąc  czerwiec 2018r. dla Prezesa SML-W „Nasz Dom” Jerzego Pawluczuka.
 8. Sprawy różne.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania kosztów budowy (wartości początkowej) lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych w garażu podziemnym i pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. Okrzei 10.

- załączniki do punktu nr 3

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni

Przewodnicząca  RN


JADWIGA  JACHACY

Otrzymują: Członkowie RN

 1. Jadwiga Jachacy
 2. Mieczysław Pasztaleniec                      8.  Wojciech Kolator
 3. Zuzanna Kędzierska                            9.  Joanna Wardaszka
 4. Zofia Danuta Siudej                            10. Jerzy Rzepczyński
 5. Daniela Żyjewska                                11. Zarząd Sp-ni
 6. Janina Piędziak                                    12. Gł. Księgowa
 7. Monika Olbryś-Zegarowska

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK